Om jou (en/of je opdrachtgever of klant) en onszelf te beschermen tegen ellendig gedoe, zoals bijvoorbeeld juridische acties, hebben we een aantal voorwaarden bij de plaatsing van je artikel. Bij het aanbieden van een artikel voor plaatsing op het netwerk van Media van Morgen ben je op de hoogte van, en ga je akkoord met deze voorwaarden.

Voorwaarden plaatsing

1. Auteursrecht

 1. Je garandeert dat je het recht hebt om het aangeleverde artikel te (laten) publiceren. Je bent auteursrechthebbende omdat je het zelf hebt geschreven, of je hebt het laten schrijven en hebt daarbij een licentie voor de publicatie op onze domeinen.
 2. Het artikel maakt geen inbreuk op het auteursrecht van iemand anders.
 3. Ook voor afbeeldingen en alle overige content geldt dat je dit mag gebruiken; ofwel omdat het jouw eigen werk is, ofwel omdat er een licentie voor publicatie is en die licentie ook geldt voor publicatie op een ander medium of platform dan jouw eigen website.
 4. Bij een (terechte) claim vanwege inbreuk op auteursrecht worden alle kosten op jou verhaald.
 5. Alle door jou/jouw organisatie of bedrijf aangeleverde content wordt onmiddellijk verwijderd wanneer wij een terechte claim vanwege inbreuk op auteursrecht ontvangen. Je hebt dan geen recht op geld terug.
 6. Een auteursrechtclaim wordt altijd grondig door ons onderzocht en wordt afgewezen wanneer deze niet terecht is. We staan dus ook voor jouw auteursrecht wanneer daar -zover wij dat kunnen achterhalen en bewijzen- daar sprake van is.
 7. Jij hebt het recht op te treden wanneer er inbreuk gemaakt wordt op jouw auteursrecht en wij werken altijd mee wanneer jouw claim terecht is.
 8. Voor advies omtrent auteursrecht kun je dan ook bij ons terecht, zowel voor als na publicatie van jouw artikel. Mits het gaat over auteursrecht van het bij ons gepubliceerde artikel.

2. De inhoud van je artikel

 1. We plaatsen alleen artikelen over, en met links naar onderwerpen die passen op het platform. Uitgesloten zijn in ieder geval casino, gokken, drugs, wapens, tabak en porno. Voor erotiek hebben we specifieke domeinen, en subtiele content gelieerd aan erotiek kun je eerst aan ons voorleggen.
 2. Je artikel bevat geen onwaarheden, onjuistheden, misleiding, smaad of laster, kwetsende taal of anderszins juridisch of maatschappelijk gevoelige of ongewenste inhoud.
 3. Opinie mag, mits duidelijk geuit als jouw mening. Het artikel wordt dan ook onder jouw naam (of indien gewenst een pseudoniem) gepubliceerd.
 4. Wij staan voor jouw vrijheid om je mening te uiten, ook als die niet de onze is. Wel behouden wij ons het recht voor een artikel af te wijzen wanneer de inhoud beledigend, polariserend, kwetsend, discriminerend of anderszins (mogelijk) controversieel is.
 5. Als jouw artikel een stelling, bewering of advies bevat waarbij het volgen van jouw informatie invloed kan hebben op het leven of de zakelijke successen van een ander, onderbouw dan jouw verhaal zo goed mogelijk en lever er bronnen bij.
 6. Wij beoordelen jouw artikel voor plaatsing en geven indien nodig feedback als jouw artikel niet aan (een van) onze eisen voldoet.
 7. Op basis van bovenstaande behouden wij ons het recht voor artikelen te weigeren. Als je al betaald hebt, crediteren we jouw factuur. Neem daarom bij twijfel over je onderwerp of link eerst contact op via info@mediavanmorgen.nl

Aanleverspecificaties artikelen & afbeeldingen

De tekst: inhoud en opmaak

 • Lever een tekstdocument aan (Word of Google Docs) inclusief opmaak met kopteksten.
 • Gebruik ten minste 1 koptekst per 3 alinea’s.
 • Schrijf korte alinea’s van maximaal 5 regels (ongeveer 3 tot 5 zinnen).
 • We hanteren geen minimum- of maximumlengte voor een artikel. We verwachten een stuk dat inhoudelijk waardevol is voor de lezer, vanwege nieuwswaarde of vanwege handige of nuttige informatie. Een artikel mag ook onderhoudend of vermakelijk zijn. Kwaliteit van de inhoud staat voorop, het moet voor de websitebezoekers de moeite waard zijn om te lezen.
 • Je mag een eerder gepubliceerd artikel aanleveren, liefst voor ten minste 30% herschreven. Kies je ervoor om een artikel 1-op-1 door te plaatsen, geef dan aan of je een canonieke verwijzing wilt naar het origineel.
 • Een artikel mag geen expliciet commerciële boodschap bevatten. Voor commerciële uitingen hebben we andere mogelijkheden beschikbaar.  

Links in de tekst

 • In het artikel mag 1x naar jouw eigen website (of de website van jouw opdrachtgever/klant) gelinkt worden, daarnaast verwachten wij minimaal 1 andere externe of interne link. Een andere externe link mag ook een link naar een publicatie van jouzelf op een ander platform zijn, dat is ook gunstig voor jouzelf. 
 • Een eventuele interne link kunnen en willen wij aanleggen als je alleen de link naar jouzelf in het artikel wilt zetten.
 • Je mag ook 1 link in het artikel plaatsen, dan geef je ons toestemming een tweede en/of derde link in het artikel te plaatsen.
 • Intern linken mag ook naar andere artikelen die je bij ons plaatst of hebt geplaatst.
 • De ankertekst mag geen geforceerde geoptimaliseerde ankertekst zijn, een tekst hoort natuurlijk te lopen, inclusief de ankertekst.
 • Affiliate-links of links die niet passen in het artikel, of die onze belangen of die van anderen (kunnen) schaden, zijn niet toegestaan. Uiteraard is hierover altijd vooraf duidelijkheid en is er overleg mogelijk.

Afbeeldingen

 • Je levert in ieder geval 1 afbeelding van …x… aan die wij kunnen gebruiken als uitgelichte afbeelding.
 • Ter illustratie en onderbouwing mag je afbeeldingen in het artikel plaatsen. De afmetingen voor deze afbeeldingen zijn maximaal …x…
 • Afbeeldingen in het artikel mag je in het tekstdocument plaatsen zodat we weten waar je deze wilt terugzien, of je maakt een aantekening in het tekstdocument. 
 • Alle afbeeldingen lever je separaat aan in .jpg (voor foto’s en kleurrijke afbeeldingen) of .png (voor lijntekeningen en afbeeldingen met veel wit).

Voor alle volledigheid verwijzen we graag nog even naar de voorwaarden met betrekking tot het auteursrecht. 

Permanente plaatsing en dofollow-backlinks

 • Alle plaatsingen op onze platformen zijn permanent, mits ze voldoen aan de voorwaarden.
 • Permanent betekent in dezen dat deze blijven staan zolang wij deze platformen in beheer hebben en online houden.
 • Alle links in geplaatste artikelen zijn dofollow-links. Dat geldt voor zowel externe als interne links.
 • Wij hebben de intentie om deze platformen blijvend online te houden, we kunnen niet uitsluiten dat er omstandigheden zijn waardoor deze toch offline gaan. Als dit zou gebeuren binnen 1 jaar na plaatsing verzorgen wij een plaatsing op een ander domein in ons netwerk.
 • Mochten wij een domein of meerdere domeinen uit ons netwerk overdragen aan een nieuwe eigenaar, dan blijven alle artikelen ten minste 5 jaar na overdracht online. Dit zal een van de voorwaarden zijn bij een eventuele overdracht.

Extra onderdelen, zoals metatags

 • Lever een SEO-titel aan van maximaal 530 pixels (‘title tag’) of houd de titel van je artikel binnen 530 pixels.
 • Een meta-omschrijving van maximaal 140 leestekens (‘description tag’) is niet verplicht, maar wel fijn. Lever je geen meta-omschrijving aan, dan vullen we niks in en bepaalt de zoekmachine wat deze vertoont in de zoekresultaten.
 • Ook alt-teksten van je afbeeldingen verzorg je zelf. 
 • Lever je (een van) deze onderdelen niet aan, dan vullen wij niets in.
 • Om je te helpen, hebben we voor het artikel een sjabloon dat je kunt gebruiken om deze details niet te vergeten.